Pertandingan Membuat Karangan

22 April 2018 | Ahad
2.00 petang – 5.00 petang | Pusat Internet 1Malaysia Pusat BDD Taman Seri Kemendor, Melaka

Tujuan:
• Menguji kemahiran penulisan karangan peserta.
• Mengasah dan mencungkil bakat penulisan karangan peserta.

Kelebihan:
• Mendidik peserta untuk menghasilkan karya penulisan karangan yang asli.
• Memupuk minat kepada peserta dalam penulisan karangan.

Penglibatan:
- Para peserta.

Perlaksanaan Aktiviti:
Peserta diberi taklimat peraturan pertandingan dan peserta perlu membuat karangan dalam tempoh masa yang diberi.

Aktiviti Berkaitan:
- Penyampaian hadiah.
- Jamuan makan dan minum.
- Klik dengan bijak.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:kembali ke halaman utama