Pertandingan ‘Uno Block’

27 Januari 2018 | Sabtu
2.00 petang – 5.00 petang | Pusat Internet 1Malaysia Pusat BDD Taman Seri Kemendor, Melaka

Tujuan:
• Menguji ketangkasan dalam menyusun blok kayu.

Kelebihan:
• Menguji ketelitian peserta dalam membuat pilihan.

Penglibatan:
- Penduduk setempat.

Perlaksanaan Aktiviti:
• Pendaftaran peserta pertandingan.
• Pertandingan ini dilakukan dengan tiga kumpulan yang terdiri 4 orang bersaing sesama mereka di dalam satu kumpulan. Mereka perlu mengumpul markah tertinggi di antara tiga pecahan kumpulan tersebut.
• Pertandingan tamat dan sesi pemarkahan setiap peserta.
• Penyampaian Hadiah dan Bersurai.

Aktiviti Berkaitan:
Menganjurkan aktiviti Pertandingan Uno Block di PI1M Kemendor.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:kembali ke halaman utama